Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 19. juni 2012, kl 13.00

Møtested: Overhalla, kommunehuset

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

12/113

Forslag til skyssreglement for grunnskolen i Nord-Trøndelag

Vedtak

12/114

Klage vedr. avslag på nytt reservedrosjeløyve

Vedtak

12/115

Anke på tildeling av maxi-løyve ved Stjørdal Taxi AS

Vedtak

12/116

Forslag til skyssreglement for den videregående skolen i Nord-Trøndelag

Vedtak

12/117

Tilskudd til bredbåndsutbygging i Nord-Trøndelag 2012

Vedtak