Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Mandag 11. juni 2012, kl 11.00

Møtested: Rica Rock City hotel, Namsos

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

12/109

Dans i Nord-Trøndelag - midler til utvikling av pilotprosjekt for profesjonelt dansemiljø

Vedtak

12/110

Handlingsplan for tildeling av spillemidler til store idrettsanlegg 2012 – 2015 i Nord-Trøndelag

Vedtak

12/111

Foreningen Kystriksvegen - Søknad om medfinansiering av prosjektet "Backpacker kystriksveien"

Vedtak

12/112

Finansiering av trainee-ordningene i Namdalen og Innherred i 2012

Vedtak