Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 5. juni 2012, kl 16.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

104/12

Kompetanseplan for videregående opplæring i Nord-Trøndelag 2012

Vedtak

105/12

Søknad fra Innherred Reiseliv AS om Hovedprosjekt sykkel Trøndelag 2012-2014

Vedtak

106/12

Uttalelse vedr forslag til endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften

Vedtak

107/12

Disponering av resterende kystutviklingsmidler.

Vedtak

 

Sak lagt fram i møtet:

12/108

Ruteprogram anbudsruter i Nord-Trøndelag

Vedtak