Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 29. mai 2012, kl 13.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

12/98

Søknad fra Sør-Innherad Prosti, Stiklestad Sokneråd og Stiklestad Nasjonale Kultursenter - Utviklingsprosjekt regionalt pilegrimssenter på Stiklestad

Vedtak

12/99

Frosta, søknad om midler til forstudie, Frostating

Vedtak

12/100

Direktoratet for naturforvaltning, naturarven som verdiskaper, søknad om tilskudd til fjerde av fem prosjektår

Vedtak

12/101

Uttalelse til åpen høring om Regional kreftplan Helse Midt-Norge 2011-2020

Vedtak

12/102

Forvaltning av midler til tiltak innen rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket, Fordeling av midler etter søknadsfrist 20. februar 2012

Vedtak

 

I tillegg ble sak med innstilling til fylkestingets samling 12. – 14. juni 2012 behandlet.

Innstillingen offentliggjøres i møteprotokoll fra fylkesrådets møte i dag.

Saken offentliggjøres etter innstilling i fylkesrådet, og legges ut på saklisten for fylkestingets samling.

---