Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 22. mai 2012, kl 11.50

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Ingen saker til endelig behandling i fylkesrådets møte (pr 16.5.)

 

Fylkesrådet behandler i møtet saker med innstilling til fylkestingets samling 12. – 14. juni 2012.

Innstillingene offentliggjøres i møteprotokollen fra fylkesrådets møte.

Sakene legges fortløpende ut på saklisten for fylkestingets junimøte.