Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 15. mai 2012, kl 13.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

12/69

Høring NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning

Vedtak

12/70

NTE Energi AS - Søknad om bygging av Vikna vindkraftverk. Høring

Vedtak

12/71

Organisering av sikkerhetssenteret ved Ytre Namdal vg skole

Vedtak

12/72

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf kontrollutvalgets reglement pkt 7)

Vedtak

 

Sak lagt fram i møtet

12/73

Oppfølging av forslag/vedtak etter fylkestingets samling 24 og 25. april 2012

Vedtak

 

I tillegg ble saker med innstilling til fylkestingets samling 12. – 14. juni 2012 behandlet.

Innstillingene offentliggjøres i møteprotokoll fra fylkesrådets møte i dag.

Sakene offentliggjøres etter innstilling i fylkesrådet, og legges fortløpende ut på saklisten for fylkestingets samling.

---