Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 8. mai 2012, kl 15.00

Møtested: Snåsa Kommunehus

 

Møteprotokoll

Sakliste - Saker lagt fram i møtet.

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

12/67

Høringsuttalelse - Vurdering av skolestrukturen i Namdalseid kommune

Vedtak

12/68

Kommunal- og regionaldepartementets Bolystsatsing 2012. Behandling av 2 søknader fra Nord-Trøndelag

Vedtak