Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Onsdag 25. april 2012, kl 12.00

Møtested: Steinkjer Rådhus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

63/12

Fylkeskommunale friluftsmidler. Kriterier for tildeling

Vedtak

64/12

Nærøy kommune - Nyskapning og utvikling Ytre Namdal IKS - Søknad om omstillingsmidler 2012

Vedtak

65/12

Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Felles bestillingsbrev fra fylkeskommunene til styret

Vedtak

66/12

Høring - EUs regelverk for regional støtte

Vedtak