Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 17. april 2012, kl 16.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

12/61

Meråker kommune - Bevilgning av omstillingsmidler for 2012

Vedtak

12/62

Fordeling av midler til lokale vilttiltak 2012

Vedtak