Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 10. april 2012, kl 13.00

Møtested: Meråker Rådhus, Meråker

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

58/12

Oppfølging av forslag/vedtak etter fylkestingets samling 15 og 16. februar 2012

Vedtak

59/12

Trekkrørordningen i Nord-Trøndelag - Legging av trekkrør for bredbåndsfiber i forbindelse med arbeider utført på fylkesveier i 2012 – Bestillingsbrev til Statens Vegvesen.

 

Vedtak

 

I tillegg ble sak med innstilling til fylkestingets samling 24. – 25. april 2012 behandlet.

Innstillingen offentliggjøres i møteprotokollen fra fylkesrådets møte i dag. Saken legges ut på saklista for fylkestingets april-samling