Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 27. mars 2012, kl 13.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

 

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

12/55

Endringer i rovviltforskriften. Høring

Vedtak

12/56

Søknad om støtte til Oi! Trøndersk Mat og Drikke

Vedtak

12/57

Årsberetning 2011 - fylkesrådets behandling

Vedtak