Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

Møtedato: 20. mars 2012 kl. 13.00

Møtested: Radisson Blue Hotell, Værnes/Stjørdal

 

Møteprotokoll

Saker til behandling:          

Sak nr.

Arkivsak nr

Sakstittel

Vedtak

43/12

12/00268-1

Utviklingsrollen Mære landbruksskole

Vedtak

44/12

12/00270-1

Høring - Forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer (folkehelseforskriften)

 

Vedtak

45/12

12/00173-2

Søknad om midler til Midtnorsk filmfond for budsjettåret 2012

Vedtak

 

I tillegg ble saker med innstilling til fylkestingets samling 24. – 25. april 2012 behandlet.

Innstillingene offentliggjøres i møteprotokollen fra fylkesrådets møte.

Sakene legges fortløpende ut på saklisten for fylkestingets samling i april.