Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 13. mars 2012, kl 13.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

12/42

Høringssvar fra Nord-Trøndelag fylkeskommune om endringer i Postens plikt til å tilby banktjenester

Vedtak