Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 6. mars 2012, kl 12.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

 

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

12/36

Ny midlertidig forskrift om tilskudd til boligetablering i distriktene - Høring

Vedtak

12/37

Statoil - Forslag til program for konsekvensutredning for PL218 Luva

Vedtak

12/38

Leiv Eriksson Nyskaping ( LEN) - søknad om kr 50 000 i tilskudd til Trøndernettet

Vedtak

12/39

Musikkstrategi - distriktsmusikerordningen - videreutvikling

Vedtak

12/40

Justering av budsjett 2012 i tråd med FT sak 11/82, punkt 5

Vedtak

12/41

Høring - endringer i kroppsøvingsfaget

Vedtak