Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 28. februar 2012, kl 13.00

Møtested: Fosnes kommune

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

12/33

Museumsbudsjett 2012 - prioriteringer og resultatkrav

(rev. Vurdering 28.2.. tallgrunnlaget s 6 ble korrigert 27. feb. 2012)

Vedtak

12/34

Innkjøp av nytt felles skoleadministrativt system

Vedtak

12/35

Fordeling av ansvar for eierposter og representasjon i generalforsamlinger i 2012.

Vedtak