Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 21. februar 2012, kl 13.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

12/32

Verran kommune. Tilsagn om kr 10 mill. til sikringstiltak og oppryddingsarbeid etter nedlagt gruveaktivitet, samt tilrettelegging for næringsutvikling i Malm

Vedtak