Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Onsdag 15. februar 2012, kl 09.00

Møtested: Stiklestad hotell, Verdal

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

12/30

Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Oppnevning av Nord-Trøndelags representanter i fondsstyret

Vedtak

12/31

Finansiering av innovasjonsselskapene 2012

Vedtak