Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 7. februar 2012, kl 15.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

12/27

Søknad om midler til Luftfartsforum Trondheim lufthavn Værnes i 2012

Vedtak

12/28

Trondheimsfjorden Ramsarsenter - Søknad om støtte til prosjektets fase 2 - forberedende bygg og drift

Vedtak

12/29

Søknad om tilskudd fra kystutviklingsmidlene. Stedsutviklingsprosjekt i kommunesenteret Lauvsnes i Flatanger

Vedtak