Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 18. desember 2012, kl 11.00

Møtested: Quality Aerport hotel, Stjørdal

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

12/209

Høringsuttalelse om forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov om spesialundervisning, psykososialt miljø og felles skolekretser mm

Vedtak

12/210

Verdal kommune - Klage på vedtak om skoleskyss

Vedtak

12/211

Olje- og energidepartement - Høring - TFO-området og forslag til utvidelse

Vedtak

12/212

Søknad om tilskudd til prosjektet Wild Norway

Vedtak

12/213

Fylkeskommunens ungdomspolitiske plattform – oppfølging

Vedtak

12/214

Årsbudsjett 2013 - Fylkesrådets fordeling av fylkestingets rammer

Vedtak

12/215

Høring - NOU 2012:15 Politikk for likestilling

Vedtak