Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 11. desember 2012, kl. 14.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

12/207

Tilbudsstruktur 2013-2014

Vedtak

12/208

Spissa toppidrett i de fylkeskommunale videregående skoler – evaluering av ordningen

Vedtak