Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Mandag 3. desember 2012, kl. 10.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

201/12

Offshore Northern Seas 2012

Vedtak

202/12

Statoil - Konsekvensutredning for PL218 og PL218B Aasta Hansteen

Vedtak

203/12

Søknad fra Dampsaga Bad og Kulturbygg AS om tilskudd til forprosjektering av byggetrinn 2, Dampsaga Bad.

Vedtak

204/12

Søknad fra Levanger Håndballklubb om tilskudd til utviklingsprosjekt.

Vedtak

205/12

Samarbeidsavtale 2013-2016 mellom Trøndelag Reiseliv AS, Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner.

Vedtak

206/12

Fv. 82 Keiserås-Rissa grense – omklassifisering av fylkesveggrunn

Vedtak