Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 27. november 2012, kl. 15.30

Møtested: Fylkets hus

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

197/12

Lierne kommune. Søknad om tilskudd fra RUP 2012 til Bolyst Lierne.

Vedtak

198/12

Fv 715 Olsøy – Krinsvatn – Åfjord, Oppstart av reguleringsplan og detaljprosjektering av pakke 2 (delprosjektene 8,9,10,11 og13)

Vedtak

199/12

Elbanen Steinkjer- Trondheim- Storlien. Avtale mellom Jernbaneverket og Foreningen Elbanen STS

Vedtak

200/12

Høring - forskrifter om lærerutdanning 

Vedtak