Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 20. november 2012, kl. 13.40

Møtested: Fylkets hus

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

195/12

Delegering av myndighet etter Særlov - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet        

Vedtak