Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 13. november 2012, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

12/183

Klage på vedtak om skoleskyss - Verdal kommune

Vedtak

12/184

Klage på vedtak om skoleskyss - Verdal kommune

Vedtak

12/185

Trøndelag forskning og utvikling/Høgskolen i Nord-Trøndelag - Søknad om egenandelsfond 2012-2014 og utviklingsmidler 2012

Vedtak

12/186

Nord-Trøndelag Bondelag - Kompetanseløft Trøndersk Landbruk

Vedtak

12/187

Disponering av bredbåndstøtte mottatt fra Norges Forskningsråd

Vedtak

 

I tillegg ble saker med innstilling til fylkestingets samling 4. – 6. desember 2012, behandlet.

Innstillingene offentliggjøres i møteprotokoll fra fylkesrådets møte.

Sakene offentliggjøres etter innstilling i fylkesrådet, og legges deretter ut på saklisten for fylkestingets samling.

---