Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 6. november 2012, kl 16.35

Møtested: Møterom Kammerset, Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

12/171

Vitensenteret i Nord-Trøndelag. Søknad om tilskudd til evaluering og markedsarbeid som grunnlag for fortsatt drift

Vedtak

12/172

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf kontrollutvalgets reglement pkt 7)

Vedtak

12/173

Kommunedelplan Fv 17 og Fv 720 Kvarving - Sprova – Malm

Vedtak

12/174

Fiborgtangen Inkubator - Søknad om regionale utviklingsmidler 2012

Vedtak

12/175

Styringsgruppe Inderøy oppvekst- og kultursenter

Vedtak

12/176

Forvaltning av midler til tiltak innen rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket. Fordeling av midler etter andre søknadsrunde 2012

Vedtak

 

I tillegg ble saker med innstilling til fylkestingets samling 4. – 6. desember 2012 behandlet. Innstilling i sakene er referert i møteprotokoll fra fylkesrådets møte.

Sakene legges fortløpende ut på saklisten til fylkestingets møte i desember.