Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Onsdag 31. oktober 2012, kl 09.00

Møtested: Radisson Blue Hotel Trondheim Airport

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

12/169

Oppfølging av forslag/vedtak etter fylkestingets samling 2. og 3. oktober 2012

Vedtak

12/170

Bedriftssak – Unntatt offentlighet i hht Offl § 233, 4. ledd

Vedtak