Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 23. oktober 2012, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

12/164

Klage på vedtak om skoleskyss – Steinkjer kommune

Vedtak

12/165

Årsrapport 2011 – Opplæringsregion Nord

Vedtak

12/166

Bedriftssak – Unntatt offentlighet i hht Offl § 233, 4. ledd

Vedtak

12/167

Bedriftssak – Unntatt offentlighet i hht Offl § 233, 4. ledd

Vedtak

 

Sak, lagt fram i møtet:

12/168

Bidrag til TV-aksjonen 2012

Vedtak