Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012, kl 15.40

Møtested: Rørvik Rorbuer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

12/162

NHO Trøndelag. Søknad om tilskudd til Global Future III Trøndelag fra Regionalt utviklingsprogram 2012

Vedtak

12/163

Psykisk helsevern i videregående opplæring i Nord-Trøndelag

Vedtak