Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Mandag 1. oktober 2012, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste 

(Sak, lagt fram i møtet)

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

12/161

Fv 715 Rørvik kryss – Vanvikan – prosjekt 5 og 7 i Fosenvegene – godkjenning av oppstart

 

Vedtak