Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 31. januar 2012 kl 13.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

12/22

Leveranseavtale 2012 mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune og Statens Vegvesen Region Midt

Vedtak

12/23

Økonomiprosesser i 2012

Vedtak

12/24

Klage I på vedtak om skoleskyss - Flatanger kommune

Vedtak

12/25

Klage II på vedtak om skoleskyss - Flatanger kommune

Vedtak

12/26

Overføring mellom investeringer og drift 2011

Vedtak