Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 24. januar 2012

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

12/09

Delegasjon vedr fravik fra vegnormaler og forskrifter som gjelder fylkesveg Fravik fra vegnormal for Fv 715 Vanvikan – Keiserås

Vedtak

12/10

Stjørdal kommune - Kommuneplanens arealdel 2011- 2022  Høring

Vedtak

12/11

Samarbeidsavtale mellom NTFK og Sametinget om bruken av tospråklighetsmidlene 2012-2014

Vedtak

 

I tillegg ble saker med innstilling til fylkestingets samling 15.-16. februar 2012 behandlet.

Innstillingene er offentliggjort i møteprotokollen fra fylkesrådets møte.

Sakene legges fortløpende ut på saklisten for fylkestingets februarmøte.