Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Onsdag 18.januar 2012

Møtested: Steinkjer

 

Møtet avlyst, - ingen saker til dette møtet pr 11.01.12.