Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 10.januar 2012 klokken 15.00

Møtested: Rica Hell, Stjørdal

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

12/4

Plan for opplæring innenfor kriminalomsorgen 2012 - 2015

Vedtak

12/5

Trøndelag Reiseliv AS - søknad for 2012 - profilering av Trøndelag som reisemål.

Vedtak

12/6

Oppfølging av fylkestingets samling desember 2011

Vedtak

12/7

MiG Tautra - Søknad om investeringsstøtte / RUP-midler

Vedtak

12/8

Tilskudd til festivaler og friluftsspel 2012

Vedtak