Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 11. september 2012, kl 1100

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

MØTEPROTOKOLL

 

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

21/12

 

Godkjenning av møteprotokoll av 19. juni 2012 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

 

Vedtak

22/12

 

Nord-Trøndelag Fylkeskommunes kulturpris 2012

 

Vedtak

23/12

 

Drosjenæringen i Nord-Trøndelag – Henvendelse fra Verran eldreråd

 

Vedtak

24/12

 

Referatsaker pr. 11. september 2012 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

 

Vedtak

 

 

Eventuelt:

Landskonferansen for fylkeseldrerådene i 2013

Prosjekt Aktiv 60+

Annet