Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 19. juni 2012, kl 1100

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

MØTEPROTOKOLL

 

Sakliste

 

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

17/12

 

Godkjenning av møteprotokoll av 23. april 2012 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

 

Vedtak

18/12

 

Referatsaker pr. 19. juni 2012 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

 

Vedtak

19/12

 

Eldrerådet i Nord-Trøndelag – Prosjekt Aktiv 60+

 

Vedtak

20/12

 

Evaluering av Eldrerådskonferansen 2012

 

Vedtak

 

 

Eventuelt:

Landskonferansen 2013