Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 23. april 2012, kl 1100

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger

 

MØTEPROTOKOLL

 

Sakliste

 

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

14/12

 

Godkjenning av møteprotokoll av 13. mars 2012 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

 

Vedtak

15/12

 

Landskonferanse for fylkesråda for eldre 2012 i Sogn og Fjordane – Valg av utsendinger

 

Vedtak

16/12

 

Referatsaker pr. 23. april 2012 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

 

Vedtak

 

 

Fellesmøte med eldrerådene i Verdal og Levanger:

·         Samhandlingsreformen v/Kari Bratland Totsås, samhandlingssjef, HNT

·         Kultur og eldre v/Odd Håpnes, kultursjef i Levanger kommune

·         Orienteringer/informasjon fra eldrerådene

 

Under eget møte:

Prosjektet Aktiv 60+ - møte med Karin Hovde, KUN