Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 13. mars 2012, kl 1100

Møtested: Fylkets Hus

 

MØTEPROTOKOLL

Sakliste

 

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/12

 

Godkjenning av møteprotokoll av 20. februar 2012 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Vedtak

11/12

 

Eldrerådskonferansen 2012 – Godkjenning av program

Vedtak

12/12

 

Eldrerådet i Nord-Trøndelag - budsjett

 

Vedtak

13/12

 

Referatsaker pr. 13. mars 2012 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Vedtak

 

 

Eventuelt