Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 20. februar 2012, kl 1100

Møtested: Fylkets Hus

 

 

MØTEPROTOKOLL

 

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

12/7

 

Godkjenning av møteprotokoll av 17. januar 2012 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Vedtak

12/8

 

Eldrerådet i Nord-Trøndelag – Årsrapport 2011

Vedtak

12/9

 

Referatsaker pr. 20. februar 2012 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Vedtak

 

Eventuelt