Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 26. november 2012, kl 1200

Møtested: Fylkets hus

 

MØTEPROTOKOLL 

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

29/12

Godkjenning av møteprotokoll av 22. oktober 2012 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Vedtak

30/12

Eldrerådet i Nord-Trøndelag. Forslag til Arbeids- og møteplan for 2013

Vedtak

31/12

Landskonferansen for fylkeskommunale eldreråd 2013 – oppfølging av temaer fra Landskonferansen 2012 for fylkeskommunale råd

Vedtak

32/12

Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag – Høring

Vedtak

33/12

Referatsaker pr. 26. november 2012 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Vedtak

 

Eventuelt:

·         Orientering fra Regional rehabiliteringskonferanse 23. og 24. oktober, Trondheim

·         Annet