Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 22. oktober 2012, kl 1300

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

MØTEPROTOKOLL 

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

25/12

Godkjenning av møteprotokoll av 11. september 2012 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Vedtak

26/12

 

Eldrerådskonferansen for kommunale råd i NT 2013

Vedtak

27/12

 

Eldrerådet i Nord-Trøndelag – 60+ og medvirkning (Aktiv 60+) – Videre satsing

Vedtak

28/12

 

Referatsaker pr. 22. oktober 2012 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Vedtak

 

Eventuelt:

·         Karl-Heinz Cegla, NTFK, om Regional planstrategi. Høringsfrist 2.2.2013

·         Landskonferansen 2013 – orientering så langt. Det skal rapporteres på 3 satsingsområdet, tannhelse, folkehelse og samhandlingsreformen sett i et folkehelseperspektiv

·         Planlegging av ER-møte 20. november

·         Annet