Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 17. januar 2012

Møtested: Fylkets Hus

 

 

MØTEPROTOKOLL

 

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

12/1

 

Godkjenning av møteprotokoll av 4. november 2011 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Vedtak

12/2

 

Eldrerådet i Nord-Trøndelag.

Arbeids- og møteplan 2012

Vedtak

12/3

 

Eldrerådskonferansen 2012

Vedtak

12/4

 

Eldrerådet i Nord-Trøndelag – Eldrepolitisk program perioden 2012 – 2016

Vedtak

12/5

 

Bilførerkurset 65+ - Bruk bilen med glede. Lik praksis i kommunene

Vedtak

12/6

 

Referatsaker pr. 17. januar 2012 i

Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Vedtak

 

Eventuelt