Møtet avlyst p.g.a. streik

 

 

SAKLISTE

 

Dato:

25.05.2012 kl. 9:00

 

Sted:

Fylkets Hus

 

Arkivsak:

12/00511

 

 

SAKSKART

 

Saker til behandling

6/12

12/00921-12

AMA - Kompetanseplan for videregående opplæring i Nord-Trøndelag 2012

 

7/12

12/00509-7

Økonomistrategi 2013-16

 

 

 

Andre saker:

 

8/12    HMS – status og sykefraværsstatistikk i forhold til §4.6 i AML

          Fast post på AMA’s sakliste

 

9/12    Saklista til fylkestinget i juni - Info 

 

10/12  Hvilke sakstyper skal meldes inn til AMA? Info/drøfting