SAKLISTE

 

Møteprotokoll      

 

Dato:

30.03.2012 kl. 8:30

 

Sted:

Kammerset, B227

 

Arkivsak:

12/00511

 

 

SAKSKART

Saker til behandling

4/12

12/01817-1

Forslag til overordna IA-plan for Nord-Trøndelag fylkeskommune

Saksprotokoll

5/12

12/01407-2

Strategi for kompetanse i videregående opplæring i Nord-Trøndelag 2012 2015

Saksprotokoll