Yrkesopplæringsnemnda

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

 

SAKLISTE

 

 

 

 

 

Møtedato:

28. september 2011 kl. 10:00

 

Møtested:

Fylkets Hus, Smia

 

 

 

Møteprotokoll

 

 

Orienteringssaker

·         Tilbudsstruktur 2012/13 v/Frank Sjøli

·         Svar fra U-dir om krav til lærebedrifter v/Kari Grønnesby

·         Svar fra U-dir om godkjenning av opplæringskontor og bedrifter som en del av ett opplæringskontor eller en opplæringsring v/Ove Austmo

·         Status oppnevning av prøvenemnder v/Ulf Jarl Hagen

·         Status formidling og bruk av styrkingstiltak fagopplæring v/Ove Austmo

·         Oppnevning av ny Yrkesopplæringsnemnd v/Ove Austmo

·         Orientering om omorganisering av lærebedrift v/Kari Grønnesby