Yrkesopplæringsnemnda i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

Møtedato: 09. februar 2011, kl. 10.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/01

Veiledning og oppfølging av fagopplæring i bedrift 2010

Vedtak

11/02

Styrkingstiltak for fagopplæring i bedrift

Vedtak

11/03

Dekning av utgifter til 2. gangs fagprøve

Vedtak

11/04

Unntatt off. Off.l.§13, Fvl. §13

 

 

Orienteringssaker:

·         Ny GIV v/Even Fossum Svendsen

·         Utkast nøkkeltall fagopplæring 2010 v/Ove Austmo