Yrkesopplæringsnemnda

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

 

SAKLISTE

 

Møtedato:

16. november  2011 kl. 09.30

Møtested:

Fylkets Hus, Smia

 

Møteprotokoll

 

Saker til behandling:

Sak nr

Arkivsak nr.

Saksframlegg

11/11

11/04272

Valg av leder og nestleder i Yrkesopplæringsnemnda for fylkestingsperioden

Saksprotokoll/

vedtak

11/12

11/06536

Tilbudsstruktur 2012/13

Saksprotokoll/

vedtak

11/13

11/06115

Oppfølging av lærling- og instruktørundersøkelsen

Saksprotokoll/

vedtak

11/14

11/01582

Strategi tilbudsstruktur videregående opplæring 2020

Saksprotokoll/

vedtak

11/15

11/06898

Møteplan Yrkesopplæringsnemnda 2012

Saksprotokoll/

vedtak

 

 

Orienteringssaker:

·        Utdanningssektorens oppgaver og satsinger

·        Yrkesopplæringsnemndas oppgaver og plassering i Fylkeskommunen

·        Årets formidling