Rådet for likestilling av funksjonshemmede
i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 28. september 2011

 

Møtested: Stiklestad

 

MØTEPROTOKOLL

 

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/9

Godkjenning av møteprotokoll i Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag, av 27. april 2011

Vedtak

 

11/10

 

Nord-Trøndelag fylkeskommunes kulturpris 2011

 

Vedtak

 

11/11

 

Helse- og omsorgsdepartementet – NOU 2011:11

Innovasjon i omsorg - Høring

Vedtak

 

11/12

 

Landskonferanse for fylkeskommunale råd for likestilling av funksjonshemmede 2011 – Oppsummering/Evaluering

 

Vedtak

11/13

 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag – Evaluering av rådsperioden 2007 - 2011

 

Vedtak

 

 

Eventuelt