Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådet for likest. av funksjonshemmede

 

 

Link til program og innlegg under Landskonferansen for fylkeskommunale råd for likestilling av funksjonshemmede,
11. – 13. mai 2011.

 

http://www.ntfk.no/Politikk/utvalg/Sider/Landskonferansen.2011.aspx