Rådet for likestilling av funksjonshemmede
i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 27. april 2011

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

MØTEPROTOKOLL

 

 

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/5

 

Godkjenning av møteprotokoll i Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag, av 16. februar 2011

Vedtak

11/6

 

Driftstilskudd for funksjonshemmedes fylkesorganisasjoner for 2011

Vedtak

11/7

 

Koordinatorforum for habilitering og rehabilitering i Nord-Trøndelag - Invitasjon

Vedtak

11/8

 

Brukermedvirkning

Vedtak

 

 

Eventuelt:

Status landskonferansen 11. – 13. mai 2011

Ny skranke i resepsjonen for Fylkets Hus

Omvisning ved DMS Inn-Trøndelag