Rådet for likestilling av funksjonshemmede
i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 16. februar 2011

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

MØTEPROTOKOLL

 

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/1

Godkjenning av møteprotokoll i Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag, av 1. desember 2010

Vedtak

11/2

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag - Årsmelding 2010

Vedtak

11/3

Brukermedvirkning - Innspill til RLF

 

Vedtak

11/4

Temadag for kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag - Oppsummering

Vedtak

 

 

Eventuelt